Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Fides B.V. Ondanks de constante zorg en aandacht die Fides B.V. aan de samenstelling van haar website (www.calandiva.com) besteedt om deze zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken; is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd incorrect, incompleet of verouderd is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Aan de geboden informatie en inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend en Fides B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

Fides B.V. houdt het auteursrecht op de via www.calandiva.com verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fides B.V. (ook niet via een eigen netwerk).

Fides B.V. en/of DNA Green Group geeft geen garantie op gepubliceerde informatie en afbeeldingen op deze website. Fides B.V. en/of DNA Green Group is daarnaast niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de website die incorrect, incompleet of verouderd is. Teeltinformatie is verkregen onder optimale Noordwest-Europese groeicondities. Teeltresultaten kunnen hiervan afwijken door teeltwijze, teeltbehandelingen en externe klimatologische factoren.

De e-mailberichten en digitale nieuwsbrieven die u ontvangt van Fides B.V. en/of DNA Green Group, zijn bestemd voor de geadresseerde(n) en kunnen vertrouwelijk zijn. Gebruik door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Als een bericht niet voor u is bestemd, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te vernietigen.

Fides B.V. staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 24170070.
DNA Green Group staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 57754950.